69 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 

 

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Katılım Öncesi Yardım Aracı-geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-kısım 3 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması
Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bayındırlık ve İskan Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sanayi İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Enerji Bakanlığı Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Enterkonneksiyon Hakkında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin Enpı Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2010 Yılı Finansman Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hizmet Pasaportu Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Anlaşması
Avrupa Haberleşme Ofisi Kuruluş Sözleşmesi
Kamu İç Denetim Standartları
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
Sabit Telefon Hizmetine İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği
Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Harici Güç Kaynaklarının Yüksüz Durumdaki Enerji Tüketimi ve Ortalama Aktif Verimi ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Ev ve Büro Tipi Elektrikli ve Elektronik Cihazların Hazır Bekleme ve Kapalı Moddaki Elektrik Enerjisi Tüketimleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Basit Set Üstü Sinyal Dönüştürücülerin Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Diyanet İşleri Başkanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Başbakanlık Basın-yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
Belediye Arsaları Üzerinde Toplu Konut ve Kentsel Çevre Üretimi ve Kredilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Altın Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelik
Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Anamur Liman Yönetmeliği
İskenderun Liman Yönetmeliği
Karataş Liman Yönetmeliği
Mersin Liman Yönetmeliği
Taşucu Liman Yönetmeliği
Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
Ortak Transit Yönetmeliği Birinci Kısım Genel Hükümler
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği
Kültür Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği
Ceyhan Liman Yönetmeliği
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 22/8/2011
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanlığının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Ekonomi Bakanlığı Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
Cazibeli Sulama Tesislerinden Faydalananlardan Hizmet Bedeli Alınmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Yalancı Tavuk Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek ve Tüzel Kişilere Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Kanun Hükmünde Kararname Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Kanun Hükmünde Kararname Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu Hakkında Başnakanlık Genelgesi
Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu Hakkında Başnakanlık Genelgesi
Yerli Ürün Kullanılması Hakkında Başnakanlık Genelgesi
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı
VERGİ MEVZUATI
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Vergi Usul Kanunu Sirküleri
Vergi Usul Kanunu Sirküleri
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
ÇALIŞMA MEVZUATI
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Okan Temizlik İlaçlama Gıda Mad. Üret. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Denizciler Birliği Deniz Nakliyatı ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Çankaya İmar Proje İnş. Bilişim Sağlık Oto. Petrol Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Çankaya Belde Sosyal Etkinlikler Gıda Temizlik Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Delta Petrol Ürünleri Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Mmk Atakaş Metalürji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Güllük Liman İşletmeciliği İnşaat Turizm San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Nilsem Temizlik Hizmetleri Medikal Gıda Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Kaynaklı Borçlarına İlişkin Karar
Hariçte İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/veya Biyoteknolojik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e “(Seri: V, No: 121)”; Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e “(Seri: Iv, No: 52)” Numaraları Verilmesine İlişkin Düzeltme
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İHALE MEVZUATI
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
TİCARET MEVZUATI
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği-inşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi'nin Gerçekleştireceği Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Uygunluk Teyit Sistemi Yamtek Tarafından Karara Bağlanan Ulusal Standartlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Yayın Tarihi : 6 Eylül 2011