66 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
 Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti, Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Özellikle Uyuşturucuyla Mücadelede Üçlü Polis İşbirliği Programı Oluşturulmasına Dair Protokol
2011/1923 Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (Racvıac) Kurulmasına Dair Anlaşmanın Feshine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür ve Sanat Alanlarında 2011-2014 Yıllarına Ait İşbirliği Programı
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol
2011/1953 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin Enpı Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşması
Birleşmiş Milletler Dördüncü En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ile Türkiye Hükümeti Arasındaki Anlaşma
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Karar
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne Ek İhtiyari Protokol
 Tek Sağlık Stratejisi Planlaması ve Ekonomik Analizi İçin Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile İlgili Idf Hibesi Hakkında Anlaşma
2011/1906 Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşma'ya Katılmamız Hakkında Karar
2011/1956 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler'in Onaylanması Hakkında Karar
Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan 15 Aralık 1987 ve 25 Temmuz 1998 Tarihli Protokollere 23/7/2010 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Katılmamız Hakkında Karar
Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme ve Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol'ün Beyanlar ile Onaylanması Hakkında Karar
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Dsö Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Tesis Edilen Ortak Komitenin Anlaşmanın Tarım Tavizlerinin Değişimine İlişkin Iı Sayılı Protokolünün Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası
2011/1895 Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2011-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel, Eğitsel, Bilimsel, Gençlik ve Spor Alanlarında Değişim Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Tika Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kazakistan'da Kazak İnşaat İşçileri İçin Eğitim Merkezi Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması
Türkiye-kenya Karma Ekonomik Komisyonu I.dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Doğal Kaynakların ve Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyeti'nde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (Masak) ile Monako Prensliği, Finansal Ağları Kontrol ve Bilgi İdaresi (Sıccfın) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Arasında Ticari Mübadele ve Ekonomik, Teknik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması
Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Seyahatlerinde, Vizesiz Kalış Sürelerinin 31 Aralık 2011 Tarihine Kadar Tek Taraflı Olarak 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşması
 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Nüfus İşlemleri Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
2011/1892 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Asi Nehri Üzerinde “dostluk Barajı” Adı Altında Ortak Baraj İnşa Edilmesi İçin Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar
2011/1907 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Mahalli İdareler Bakanlığı Arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Teşkilatlarınca Yürütülen Güvenlik Hizmetlerinde Etkinliğin Yükseltilmesine Yönelik Projeli Çalışmalarda İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim Bakanlığı Arasında Yerel Yönetim Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar
22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
At Yarışları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Bucak ve Köylere İmam-hatip Kadrolarının Dağıtımında Uygulanacak Esaslar Hakkında Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Malzeme Ofisi Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kaymakam Adayları Yönetmeliği
Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (Itı) Türkiye Milli Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7/6/2011
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Memurlara Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (Tta) Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Iptv Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığından: Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Kuruluş ve Çalışmalarına Dair Yönetmelik
Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi ile İlgili İşlem
 Görev Dağılımı Hakkında Başbakanlık Genelgesi
 Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri Hakkında Başbakanlık Genelgesi
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
Anavatan Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Anavatan Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Anavatan Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.10.2006 Günlü, 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Anavatan Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
3.7.2005 Günlü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.5.1930 Günlü, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 11.12.1935 Günlü, 2862 Sayılı Kanun'un 4. Maddesiyle Değiştirilen 49. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.3.2008 Günlü, 5751 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Mera Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
11.06.2008 Günlü, 5767 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
3.7.2008 Günlü, 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
16.7.2008 Günlü, 5787 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
24.7.2008 Günlü, 5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un: 3. Maddesiyle Değiştirilen 14.6.1973 Günlü, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 51. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının, 7. Maddesiyle Değiştirilen 2.3.1984 Günlü, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Tümcelerinin, 15. Maddesiyle Değiştirilen 3.5.1985 Günlü, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun Ek Madde 3'ün; Birinci Tümcesinde Yer Alan “… ve Bu Kanunun 8 İnci Maddesinde Yer Alan İlan ve Askıya Dair Hükümlerden Muaf Olarak …” İbaresinin, “bu Madde Kapsamında Yapılan Her Ölçekteki Plan ve İmar Planlarında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 17 Nci Maddesinin (A) Bendinin İkinci ve Sekizinci Paragrafındaki Hükümler Uygulanmaz.” Biçimindeki Beşinci Tümcesinin, Yedinci Tümcesinde Yer Alan “… ve 19 Uncu Maddede Belirtilen İlan ve Askıya Dair Hükümlerden Muaf Olarak Kesinleşir ve Yürürlüğe Girer.” İbaresinin, 42. Maddesiyle Değiştirilen 22.2.2005 Günlü, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. Maddesinin İkinci Fıkrasının, 43. Maddesiyle Değiştirilen 21.4.2005 Günlü, 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 32. Maddesinin Son Fıkrasının İlk İki Tümcesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Ayyıldız Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
15.1.2009 Günlü, 5831 Sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
18.2.2009 Günlü, 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.2.2009 Günlü, 5841 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Hak ve Hakikat Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.6.2009 Günlü, 5903 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
21.6.1934 Günlü, 2525 Sayılı Soyadı Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.11.1981 Günlü, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.11.2001 Günlü, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.11.1981 Günlü, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.6.2009 Günlü, 5917 Sayılı Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
9.6.2004 Günlü, 5187 Sayılı Basın Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.12.2002 Günlü, 4776 Sayılı 2003 Mali Yılı Genel ve Katma Bütçeleri Kanunlaşıncaya Kadar Devlet Harcamalarının Yapılmasına ve Devlet Gelirlerinin Tahsiline Yetki Verilmesine Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.12.2009 Günlü, 5941 Sayılı Çek Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Gönül Birliği Yeşiller Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.12.2009 Günlü, 5941 Sayılı Çek Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Ayyıldız Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Hak ve Hakikat Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
16.6.2010 Günlü, 5997 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Mardin Eski Milletvekili Ahmet Türk ile Diyarbakır Eski Milletvekili Aysel Tuğluk Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı
 Danıştay Üçüncü Daire Kararı
 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı 
 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı 
 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı
 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı 
 Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı 
VERGİ MEVZUATI
4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 Üncü ve Geçici 67 Nci Maddelerinde ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 İnci ve 30 Uncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 Üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetleri Hakkındaki Karar
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile Yayımlanan Tarife ve Talimat ile Genel Şartlar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
ÇALIŞMA MEVZUATI
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ
632 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Çakıroğlu Giresun Liman İşletmesi A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Çakıroğlu Ordu Liman İşletmesi A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Çakıroğlu Sinop Liman İşletmesi A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Daıyang-sk Networks Metal San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Mondi Yatak Yorgan Sanayi ve Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Papirus Kağıt Sanayi ve Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Railone-ılgaz Demiryolu Sistemleri Üretim ve İthalat İhracat Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Tarsus İmar Ticaret Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Turaş Turizm ve Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar
01/06/2011 - 30/06/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/06/2011 - 30/06/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
1/5/2011 - 31/5/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/5/2011 - 31/5/2011 Tarihleri Arasında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/6/2011 - 30/6/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
1/6/2011 - 30/6/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
2010/6 Sayılı Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2011-2013 Kobi Stratejisi ve Eylem Planı (Ksep)
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
 Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
TİCARET MEVZUATI
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği - Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nün Gerçekleştireceği Ulusal Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ
Iep Uluslararası Enerji Petrol Gözetim, Sertifikasyon ve Teknik Hizmetler Organizasyonu Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Türk Standardları Enstitüsü'nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/at) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KOOPERATİF MEVZUATI
Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ
AVUKATLIK MEVZUATI
İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ
GİDER MEVZUATI
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

 

Yayın Tarihi : 25 Temmuz 2011