64 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşma
Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ
Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı Yönetmeliği
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Sicil Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Çevre ve Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ambarlı Liman Yönetmeliği
Enez Liman Yönetmeliği
Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
Yargıtay 2. Hukuk Dairesin Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesin Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesin Kararı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesin Kararı
Danıştay 2. Daire
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 64. Maddesinin Son Fıkrası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
21.7.1953 Günlü, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 58. Maddesinin Birinci Fıkrasının Birinci Cümlesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.6.2008 Günlü, 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Geçici 1. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.5.1981 Günlü, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97. Maddesinin Birinci Fıkrasının Birinci Cümlesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
21.7.1953 Günlü, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 58. Maddesinin Beşinci Fıkrası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.1.1961 Günlü, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 353. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasında Yer Alan “… Maliye Bakanlığınca Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin…” İbaresi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.1.1961 Günlü, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 112. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
12.3.1982 Günlü, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8. Maddesinin Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
20.2.2001 Günlü, 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 9. Maddesinin Birinci Fıkrası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.6.1937 Günlü, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'un Geçici 20. Maddesinde Yer Alan “…bulunduğu Rütbede Dört Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından Mezun Olup...” İbaresi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
24.3.1950 Günlü, 5659 Sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu'na 21.6.2006 Günlü 5524 Sayılı Kanun'un 1. Maddesiyle Eklenen Ek Madde 1'in Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
VERGİ MEVZUATI
Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları
ÇALIŞMA MEVZUATI
6/6/1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Kararnameye Ektir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
6/6/1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Kararnameye Ektir.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar
Ademoğulları İnş. Turz. Nak. Taah. Eğt. Öğr. Eml. Tic. San. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ceynak Lojistik ve Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Dhl Lojistik Hizmetleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Kayseri Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Schneider Elektrik Sanayi ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Tarsus Ulaşım Akaryakıt Otomotiv Turizm Sanayi ve Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Yapmal Yapı Malzemeleri Taşımacılık Lojistik ve Liman İşlt. Tic. ve San. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
TEŞVİK MEVZUATI
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
01/04/2011 - 30/04/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/04/2011 - 30/04/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/04/2011 - 30/04/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
01/04/2011 - 30/04/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
1/3/2011 - 31/3/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/3/2011 - 31/3/2011 Tarihleri Arasında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/4/2011 - 30/4/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/4/2011 - 30/4/2011 Tarihleri Arasında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
2009/5 Sayılı “yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ
TİCARET MEVZUATI
Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ

 

 

Yayın Tarihi : 27 Mayıs 2011