İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK MALİ TABLOLAR VE

FİNANSAL ANALİZ

 

İKİNCİ BÖLÜM

BİLANÇO

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELİR TABLOSU VE

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

FON AKIM TABLOLARI

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KAR DAĞITIM TABLOSU

 

ALTINCI BÖLÜM

ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

 

YEDİNCİ BÖLÜM

MALİ TABLOLARA İLİŞKİN UYGULAMALAR

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL ANALİZ

 

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

 

[İçindekiler]